Image

Jihad mod terror

Jihad og Terror er to diffuse begreber, der ofte misforstås eller forbindes pr automatik med islam og muslimer. Mange går med den forkerte forestilling om hvad begrebet Jihad reelt indebære, og andre besidder tanken om at, der må være en direkte sammenhæng, mellem Islam og terror. Continue reading

Kærlighed i Islam

Med de flotte varme farver var budskabet på gaden for at sprede budskabet igen. Torsdag d. 13- februar var budskabets medlemmer på vej til Rådhuspladsen i Århus for at dele nogle informerende  flyers omkring kærlighed i Islam.Det var en fornøjelse at se de Continue reading